Слободна места на прозивци у уписном року: Септембар 2.рок

Студијски програм/модул
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Биологија (ОБС)
23
16
39
Екологија и заштита животне средине (ОЕС)
15
7
22